avatar
Cho con bú

94 

bài đăng

397 

thành viên

Cho con bú không chỉ là "thiên chức" mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa mẹ và em bé. Dù có những vấn đề gặp phải khi mẹ muốn cho con bú, nhóm cộng đồng sẽ là nơi chia sẻ và gợi ý giải pháp dành cho bạn.

Cho con bú không chỉ là "thiên chức" mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa mẹ và em bé. Dù có những vấn đề gặp phải khi mẹ muốn cho con bú, nhóm cộng đồng sẽ là nơi chia sẻ và gợi ý giải pháp dành cho bạn.

avatar

Tạo một bài đăng

Hình ảnh

Video

đang tải