avatar
Sinh mổ

62 

bài đăng

291 

thành viên

Sau sinh mổ, mẹ sẽ cần thời gian hồi phục cũng như vận động để sớm trở lại các hoạt động bình thường. Sinh mổ khá phổ biến hiện nay, vì vậy có rất nhiều chia sẻ có thể hữu ích dành cho mẹ từ nhóm đấy.

Sau sinh mổ, mẹ sẽ cần thời gian hồi phục cũng như vận động để sớm trở lại các hoạt động bình thường. Sinh mổ khá phổ biến hiện nay, vì vậy có rất nhiều chia sẻ có thể hữu ích dành cho mẹ từ nhóm đấy.

avatar

Tạo một bài đăng

Hình ảnh

Video

Đang tải

home

Trang Chủ

globe

Cộng Đồng

plus

Đăng Bài

user

Bài Của Tôi

share

Chia Sẻ