Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Mai Nguyễn bảo Ngọc gửi bởi Nguyễn Thị Hoan
  • Love
    41
  • 4 bình luận

Con gái thích cái máy tính của mẹ , hễ thấy mẹ mở máy là bò nhanh lại hý hoáy bấm bấm rùi úp xuống nhưng \” hổng mở lên được\”. Lại khóc nhè cầu cức mẹ mở lên . Iu con những lúc thế này quá.

Bé 8 tháng tuổi
Ảnh của bé Mai Nguyễn bảo Ngọc gửi bởi Nguyễn Thị Hoan
  • Love
    41
  • 4 bình luận