avatar
Vấn đề sức khỏe

360 

bài đăng

1.2k 

thành viên

Bé sơ sinh có khá nhiều vấn đề sức khỏe từ phổ biến đến đặc trưng mà không nhiều phụ huynh biết và có kiến thức chăm sóc bé phù hợp. Nếu bạn cũng như vậy, hãy tham gia chủ đề này để cùng trao đổi, thảo luận.

Bé sơ sinh có khá nhiều vấn đề sức khỏe từ phổ biến đến đặc trưng mà không nhiều phụ huynh biết và có kiến thức chăm sóc bé phù hợp. Nếu bạn cũng như vậy, hãy tham gia chủ đề này để cùng trao đổi, thảo luận.

avatar

Tạo một bài đăng

Hình ảnh

Video

đang tải