avatar
Ăn dặm

127 

bài đăng

755 

thành viên

6 tháng là thời điểm bé bắt đầu ăn dặm, đối với mẹ, đó là một trang mới với rất nhiều kiến thức cần được thu nạp và những băn khoăn cần lời giải đáp trong nhóm cộng đồng.

6 tháng là thời điểm bé bắt đầu ăn dặm, đối với mẹ, đó là một trang mới với rất nhiều kiến thức cần được thu nạp và những băn khoăn cần lời giải đáp trong nhóm cộng đồng.

avatar

Tạo một bài đăng

Hình ảnh

Video

đang tải