Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Khi nuôi con những người mẹ khác vất vả 1 thì mẹ vất vả gấp đôi. Nhưng khi nhìn hai con cuời thì niềm hạnh phúc của mẹ lại nhân đôi. Cám ơn đời đã đem hai con yêu đến bên mẹ.

Bé 8 tháng tuổi