Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Con vừa bước qua tuổi mới 1 tháng, chụp ảnh vẫn còn lóng ngóng lắm. Nhưng con sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành mẫu ảnh cho ba mẹ con. Các cô, các chú ủng hộ con nha. moazz.:oops::oops:

Bé 1 tuổi - 1 tháng