Chủ đề: Khi mang bầu không cột dây ở tay, chân, eo, không quấn khăn nhjều vòng quanh cổ

Khi mang bầu BK ngồj nghjc nghjc định cột dây vào cổ chân thế là bị cô bạn mắng cho 1 trận, vì ngườj ta kjêng làm những vjệc như trên sợ dây rún quấn vào em bé.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT