Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Phạm Thiên Đức gửi bởi Nguyễn thị Cảnh
  • Love
    4
  • 3 bình luận

Thiên Đức 9 tháng tuổi, nặng 11kg, bé hay cười, thích chọc gẹo người khác. bé sinh ngày 21/03/2014.

Bé 9 tháng tuổi
Ảnh của bé Phạm Thiên Đức gửi bởi Nguyễn thị Cảnh
  • Love
    4
  • 3 bình luận