Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Lê Gia Bảo gửi bởi Bup Be Xinh
  • Love
    18
  • 14 bình luận

Đây là khoảng khắc thời gian hạnh phúc nhất của mình cũng như bao bà mẹ trên thế giới này. Giây phút này thật sự rất khó tả, nó có một niềm vui tột độ, nhìn con thơ ngây nằm ngủ chưa biết mình gì, chỉ biết khóc oa oe mà thôi. Ôi! Hạnh phúc làm sao. Cảm ơn các mụ bà đã nặng cho tôi một đứa con khấu khỉnh như vậy.

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Lê Gia Bảo gửi bởi Bup Be Xinh
  • Love
    18
  • 14 bình luận