Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    1
  • 0 bình luận

Mẹ sinh con ra như Ba ước mong
Đời con như hoa, Mẹ bế Ba bồng
Vòng tay nâng niu từng sớm trưa chiều
Bàn tay nâng niu như gió nâng diều

Con lớn khôn trong nghĩa tình Ba Mẹ
Tựa non cao, như suối nguồn chảy ra
Dù cho núi đá mòn, biển cạn
Dù một mai xa cách muôn trùng
Nghĩa Mẹ Cha con ghi tạc trong lòng 😛 😛 😛

Bé > 7 tuổi
  • Love
    1
  • 0 bình luận