Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Cao Minh gửi bởi Mũi Tẹt
  • Love
    0
  • 1 bình luận

Không có vụ ôm sờ mát phôn đâu nhá. Nghịch nước, nghịch đât thì vô tư đê. Ka ka. Con cứ thỏa chí chơi đùa nhá, bẩn thì đã có nước, cúp nước thì ở bẩn luôn hehe. Ở bẩn sống lâu hehe.

Bé 1 tuổi - 1 tháng
Ảnh của bé Cao Minh gửi bởi Mũi Tẹt
  • Love
    0
  • 1 bình luận