Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Trần Thiên Phát gửi bởi Jennj Jen
  • Love
    37
  • 2 bình luận

đây là hình ảnh cả gia đình mình lưu lại lúc sinh nhật lần thứ 2 và cũng là để kỷ niệm lúc mình mang thai bé thứ 2 được 6 tháng.
khoảng khắc này mong mội người ủng hộ cho gđ mình.
thanks tấc cả!:P 😛

Bé 2 tuổi
Ảnh của bé Trần Thiên Phát gửi bởi Jennj Jen
  • Love
    37
  • 2 bình luận