Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    4
  • 1 bình luận

Lần đầu tiền đưa con về quê ngoại sau 1 năm 2 tháng con được sinh ra, cũng là lần đầu tiền con cảm nhận được mùi vị của cái lạnh miền bắc….

Bé 1 tuổi - 2 tháng
  • Love
    4
  • 1 bình luận