Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Do Ngoc Minh Tue gửi bởi Tran Thi Ngoc Tran
  • Love
    2
  • 2 bình luận

Anh hai rất thương em, rất thích bế em. Đi học về tới là thơm em liền, thường giúp mẹ trông em, từ khi em còn trong bụng mẹ tới giờ em được 4 tháng tuổi anh hai vẫn hay hát, đọc thơ cho em nghe, mỗi khi nghe anh hai hát là em rất thích và lắc lư theo.

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Do Ngoc Minh Tue gửi bởi Tran Thi Ngoc Tran
  • Love
    2
  • 2 bình luận