Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Lê Thiên Phúc gửi bởi Trần Thị Kim Anh
  • Love
    0
  • 3 bình luận

Bố làm cho con 2 cây đèn ông sao (Bố tài trợ vỏ đèn handmade, Mẹ tài trợ đèn nha haha); Bà Nội cho con 1 cái (chưa kịp treo đã bị con vò cho xẹp lép rồi, hic!) và con được nhà sinh hoạt thiếu nhi cho 1 cái nữa, thích quá trời luôn!!!

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Lê Thiên Phúc gửi bởi Trần Thị Kim Anh
  • Love
    0
  • 3 bình luận