Ảnh của bé Lại Nguyễn Hải Đăng gửi bởi Lại Đức Hưng
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Con bi yếu bụng, suốt ngày mẹ phải thay đồ cho con, tội quá thôi. đi bệnh viện mà chẳng khỏi. làm sao được nhỉ… các bác trong tập thể nói qua đốt 6 tháng là đỡ à, không sao đâu, hi vọng là vậy con nhỉ

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Lại Nguyễn Hải Đăng gửi bởi Lại Đức Hưng
  • Love
    0
  • 0 bình luận