Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé La Ngọc Long gửi bởi Phạm Nguyễn Kim Khánh
  • Love
    7
  • 5 bình luận

Lúc sốt cao bé nằm viện theo dõi nhưng vẫn tươi cười ,đùa giỡn với ba mẹ.Nhìn cục cưng lúc đó vừa thấy tội vừa đáng yêu quá.

Bé 1 tuổi - 3 tháng
Ảnh của bé La Ngọc Long gửi bởi Phạm Nguyễn Kim Khánh
  • Love
    7
  • 5 bình luận