Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Xuân Bách gửi bởi Phương Quyên Phạm
  • Love
    1
  • 3 bình luận

Chỉ 4 ngày tuổi mà Ben đã rõ như thế.Giờ thì Ben đã được hơn 5 tháng rồi.Cả nhà yêu con lắm,thiên thần nhỏ ah!1:razz:

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Nguyễn Xuân Bách gửi bởi Phương Quyên Phạm
  • Love
    1
  • 3 bình luận