Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Liễu Ngọc Thắng gửi bởi Kelly TU
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Con tên là Cu Boo, con mới được 4 tháng tuổi và 7kg nhưng ai cũng nói con già trước tuổi hichic…. Nhưg bù lại con dzễ thương hjhjh.con thích nhạc.con sắp bít lật rùi đó.hjhj

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Liễu Ngọc Thắng gửi bởi Kelly TU
  • Love
    0
  • 0 bình luận