Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Mẹ con mình đã hiểu nhau nhiều hơn. Con bắt đầu ít quấy tiếng khóc thay bằng tiếng cười ăn ngủ ngoan đúng giờ đúng giấc. đặc biệt là biết dành cầm bình sữa với mẹ

Bé 3 tháng tuổi