Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé gửi bởi Trần Kim Thủy
  • Love
    1
  • 0 bình luận

Dì ý bảo:\”Chỉ những người phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau\\\”
Tại vì bố là bộ đội, ck, người thương của các dì cũng là bộ đôi!
Nên những sự kiện chỉ có mẹ và các dì….
Và đây là sự kiện đón chào hai thiên thần của mẹ tròn 8 tuần tuổi!
Ngày 02.09.2013
Yêu lắm các dì!

Bé sơ sinh
Ảnh của bé gửi bởi Trần Kim Thủy
  • Love
    1
  • 0 bình luận