Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Chu Gám Văn gửi bởi lại thị thu hằng
  • Love
    0
  • 5 bình luận

Người ta đầy tháng được tổ chức lon trọng thương ocn mẹ đầy tháng phải nằm một mình ở bệnh viện chống chọi với những cơn ho dữ dội, ngạt muox viêm họng. Thương con bao nhiêu mẹ trách mình bấy nhiêu. Nhưng con vẫn ngoan nhìn thấy mẹ vẫn nhoẻn miệng cười. Yêu con quá nhớ con quá mau mau về với mẹ gấu yêu ơi!!!!

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Chu Gám Văn gửi bởi lại thị thu hằng
  • Love
    0
  • 5 bình luận