Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Lê Hà Hương Giang gửi bởi Mỹ Loan
  • Love
    4
  • 24 bình luận

Gấu Trúc là con gái mà lì như con trai vậy á. Chắc bà mụ nắn nhầm rồi nè. Hjhj:lol:

Bé 1 tuổi - 9 tháng
Ảnh của bé Lê Hà Hương Giang gửi bởi Mỹ Loan
  • Love
    4
  • 24 bình luận