Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Chu Gám Văn gửi bởi lại thị thu hằng
  • Love
    3
  • 5 bình luận

Khi nghe thấy tiếng khóc dầu tiên của con mẹ đã khóc. Mẹ khóc không phải vì mệt, đau mà là vì mẹ có thể nhìn thấy con yêu của mẹ sau bao ngày chờ đợi. Mẹ yêu con yêu con hơn bất cư điều gì, Gấu con của mẹ mẹ yêu con!!!!!!

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Chu Gám Văn gửi bởi lại thị thu hằng
  • Love
    3
  • 5 bình luận