Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Phương Thảo gửi bởi Ngô Thu Hiền
  • Love
    3
  • 3 bình luận

Con gái Phương Thảo 10 tháng tuổi. Đây là cái Tết đầu tiên của con đấy ạ. Tết đến con đc ở nhà với mẹ nhiều, đc đi chơi nhiều, thật là vui ! 😛

Bé 10 tháng tuổi
Ảnh của bé Phương Thảo gửi bởi Ngô Thu Hiền
  • Love
    3
  • 3 bình luận