Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Trần Đại Phúc gửi bởi Yến Trần
  • Love
    7
  • 2 bình luận

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
yêu con lắm con ơi …

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé Trần Đại Phúc gửi bởi Yến Trần
  • Love
    7
  • 2 bình luận