Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ku Ken 18 tháng, càng lớn càng biết làm trò cho mọi người cười.
Nghịch và lí lắc nhưng rất biết nghe lời.
Yêu con trai ngoan ^^

Bé 1 tuổi - 6 tháng