Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đinh Trần Khánh Lâm gửi bởi Đinh Ngọc Hải
  • Love
    1
  • 5 bình luận

Cháu tên là Đinh Trần Khánh Lâm, tên ở nhà bố mẹ cháu hay gọi là cu Bin. Lúc mới sinh Bin chỉ có 2,5kg; trộm vía sau 2 tháng bây giờ cháu gần 5kg rồi. Cháu trộm vía rất thích cười và đùa nghịch với ông bà bố mẹ…;)

Bé 2 tháng tuổi
Ảnh của bé Đinh Trần Khánh Lâm gửi bởi Đinh Ngọc Hải
  • Love
    1
  • 5 bình luận