Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Hồng Phương gửi bởi Trịnh Thị Hồng
  • Love
    9
  • 6 bình luận

Xin chào các Bác, cô, chú và toàn thể anh chị em. Bé tên Nguyễn Hồng Phương. Bé là con gái nhưng giống bố lắm, bé một tuổi rồi mà không có tóc mấy đâu nên bức ảnh nào là mẹ bé cho bé đeo nơ trên đầu hết ạ.

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Hồng Phương gửi bởi Trịnh Thị Hồng
  • Love
    9
  • 6 bình luận