Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Nhật khang gửi bởi Nguyen Toan
  • Love
    3
  • 7 bình luận

Đây là những bức ảnh của Nhật Khang từ lúc mới sinh ra đến lúc thôi nôi., và cũng là tác phẩm đầu tiên ba làm để tặng cho con.

Bé 1 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Nhật khang gửi bởi Nguyen Toan
  • Love
    3
  • 7 bình luận