Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Minh Phú gửi bởi Dương Uyển Trúc
  • Love
    2
  • 2 bình luận

Shin (Minh Phú) lúc 4 tháng tuổi được ba mẹ dẫn đi chụp hình nè.
Con là Đoàn Minh Phú, sinh ngày : 03/10/2013

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Minh Phú gửi bởi Dương Uyển Trúc
  • Love
    2
  • 2 bình luận