Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    31
  • 12 bình luận

Bé có biệt danh là nina, bé được bố với bà ngoại cưng nhất. Bé hiện đã được 7.5 tháng tuổi và đã vịn vào bàn hay ghế tự đứng lên được rồi nhé. Trộm vía chỉ mong con yêu mau lớn

Bé 7 tháng tuổi
  • Love
    31
  • 12 bình luận