Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    8
  • 2 bình luận

Cứ nhìn con cười và thấy những hành động ngây ngô của con. Mẹ biết mọi thứ Mẹ đang làm, đang phấn đấu và mọi hoài bão trong Mẹ đều đặt lợi ích và cuộc sống của Con lên hàng đầu.

Thế nhé !!! Con gái, động lực lớn nhất của Mẹ !!! —

Bé 3 tháng tuổi
  • Love
    8
  • 2 bình luận