Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đặng Cao Quốc Bảo gửi bởi Cao Thị Diễm Phi
  • Love
    5
  • 4 bình luận

Vì gần đến tết mà bé vẫn còn bệnh nên không được đi chơi xa, nên bé chỉ tạo dáng trong nhà và ngoài sân để chụp ảnh lưu niệm thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới.

Bé 6 tuổi - 4 tháng
Ảnh của bé Đặng Cao Quốc Bảo gửi bởi Cao Thị Diễm Phi
  • Love
    5
  • 4 bình luận