Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    13
  • 6 bình luận

Sáng chủ nhật cho con trai mặc đồ đẹp để chụp hình . Ngủ dậy ăn sáng xong xuôi mẹ diện cho con bộ đồ mới mua. Nhưng không thể chở con đi thôi nôi a.Bắp được vì nhà anh Bắp xa quá, bên quận 12. Ba mẹ và cô quỳnh chú Trung đi còn thấy mệt huống hồ con chỉ mới hơn 7 tháng tuổi thôi. Thôi hẹn chủ nhật tuần này ba mẹ cô chú sẽ chở con đi chơi quận 7 nhé.
P/s: tính chiều chở con đi muh trời mưa mất tiêu 🙁 🙁

Bé 7 tháng tuổi
  • Love
    13
  • 6 bình luận