🎉 Một năm 2021 đã qua với nhiều sự kiện đáng nhớ. Cảm ơn cả nhà đã luôn dành tình cảm và đồng hành cùng cộng cộng đồng tuổi teen Marry Baby trong năm qua. Hy vọng cả nhà sẽ tiếp t