Mình mới sinh bé được gần 1 tháng, hiện vẫn còn ra sản dịch rất nhiều? Mấy chị dùng nước muối vệ sinh vùng kín hay dùng dung dịch vệ sinh để rửa ạ?