Con thích chống đối

Bé mình 2 tuổi ,khi đòi một cái gì đó mình ko cho thì ngã lăn ra khóc đập đầu làm đủ trò , mặc dù mình không có chiều con nhưng bé xuất hiện những biểu hiện này ,mình đánh con nhưng cũng chẳng biết nên làm như thế nào

3 Thích

2 Bình luận

0 Chia sẻ

Tuổi này bé hay bắt chước lắm mom, đừng quá gay gắt với con nhiều vì con sẽ làm theo mình á.

0 Thích

Trả lời

Mình ngó lơ vờ như ko thấy á mom. đợi lúc con bình tĩnh mình dạy con, mỗi khi con muốn gì con phải nói mẹ chứ không làm như thế nghe không, thấy dạo này cũng đỡ hơn, muốn gì là nói con muốn......,

... Xem Thêm

0 Thích

Trả lời