Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé PERU gửi bởi Mẹ Peru
  • Love
    22
  • 26 bình luận

3 tháng cổ con rất cứng. Mỗi khi mẹ đặt con nằm sấp là đầu con ngóc ngẩng rất cao, nhưng con lười lật lắm!! Ngoại nói rất có khả năng con sẽ *trốn lật*…

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé PERU gửi bởi Mẹ Peru
  • Love
    22
  • 26 bình luận