Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Hơn mươi tuổi, Mẹ có một tình yêu lớn nhất của cuộc đời, Mẹ có một thiên thần luôn chờ Mẹ sau mỗi giờ tan sở,Mẹ yêu thiên thần ấy đến ngần nào, là tất cả trong lòng Mẹ, là nghị lực và niềm tin đểMẹ có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, dẫu biết rằng nếu đã không vì thiên thần ấy,Mẹ đã dễ dàng buông tay.
Nụ cười con là giọt nước tưới mát mãi mãi cho tâm hồn khô cằn của Mẹ. Con yêu ơi luôn ngoan, khỏe nghe con.

Bé 3 tuổi - 3 tháng