40 tuần thai

Tuần 41

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Infant

Tuần 5

Sự phát triển chính của tuần 5 này là mũi, miệng và tai. Một cái đầu quá khổ và những đốm sẫm màu nơi mắt và lỗ mũi của bé bắt đầu hình thành.

Chiều dài

- cm

Cân nặng

Hạt mè