Bầu dùng dầu gió

Bầu thì có dùng dầu gió được không mọi người. Nếu được thì nên dùng loại nào ạ?

4 Thích

4 Bình luận

0 Chia sẻ

Mình được biết là bầu thì không được dùng dầu á mom. Mình nghĩ mom có thể dùng dầu tràm và các loại dầu dùng cho em bé

0 Thích

Trả lời

Mình nghĩ là nên hạn chế sẽ tốt hơn nè

0 Thích

Trả lời

Mình cũng có dùng mà không biết có bị làm sao không, mong nhận được chia sẻ của mọi người để rút kinh nghiệm

0 Thích

Trả lời

Khuyến cáo là không nên dùng á mom, nhưng em nghĩ chắc dầu tràm thì được, mom xin tư vấn bác sĩ xem sao.

0 Thích

Trả lời