Có bạn chuột chít nào giống mình không?

Sinh ra lúc dịch bệnh thiệt thòi quá, đã chẳng được đi đâu xong vừa thò đầu ra ngoài thì lại ốm :( :(

15m mà chưa từng biết TTTM hay khu vui chơi lần nào, chỉ được đi về quê ngoại mà thôi :(

Chẳng bù anh lớn 4m-5m đã vi vu khắp chốn. Con thiệt thòi quá các mẹ ơi :(