Chủ đề: Thử que liên tục 4 lần vẫn vạch đậm vạch mờ

Các mẹ ơi cho mình hỏi tý. Mình kinh được 1 tuần rồi. Vòng kinh của mình 28 ngày. Mình thử que thì thấy 1 vạch rõ 1 vạch mờ. Thử 4 ngày liên tục đều thế. Đi siêu âm bs bảo không có thai. Mình lo lắm.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT