Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    3
  • 4 bình luận

Hãy vững bước trên mọi nẻo đường
Vì cạnh con có ba mẹ kề bên.
Luôn dìu dắt cầm tay con khi vấp ngã
Che chở con trước mọi chướng ngại
Dù sau này ba mẹ già đi hay bệnh tật
Cả đời này vẫn sẽ bảo vệ con.
Gia đình mình vẫn sẽ cùng nhau
Nắm tay nhau đi về 1 hướng
Khang nhé!
Yêu con. ❤❤❤❤❤

Bé 2 tuổi - 2 tháng
  • Love
    3
  • 4 bình luận