40 tuần thai

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Infant

Tuần 6

Tuần thai thứ 6 là lúc mắt, mũi, miệng và tai của bé bắt đầu hình thành cùng một trái tim nhỏ đang đập với nhịp nhanh gần gấp đôi so với mẹ.

Chiều dài

- cm

Cân nặng

Hạt táo tây