Chồng đi nhậu, gọi không về. Cách xử lý của bạn là gì?

Các bạn ơi chồng đi nhậu, gọi mãi không về. Cách xử lý của bạn là gì? Nên nhu hay cương ạ?

7 Thích

2 Bình luận

0 Chia sẻ

Hôm sau khi đã tỉnh rượu ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau

0 Thích

Trả lời

Nếu mà một vài lần thì nên khuyên nhủ, còn thường xuyên thì nên cứng rắn lên nè

0 Thích

Trả lời

home

Trang Chủ

globe

Cộng Đồng

plus

Bình Luận

user

Bài Của Tôi

share

Chia Sẻ