test que

mng ơi cho e hỏi như này là có chưa ạ 😢

11 Thích

7 Bình luận

0 Chia sẻ

Mom đợi thêm vài 2-3 ngày nữa test lại là thấy rõ rồi nè

0 Thích

Trả lời

Có 1 đậm 1 mờ chắc là có rồi á mom. Đợi 1 tuần sau mom thử lại 2 vạch đậm là đi khám kiểm tra được rồi nè

0 Thích

Trả lời

nếu ko chắc mom mua loại que tốt hơn thử lại xem

0 Thích

Trả lời

có baby rồi nè, chúc mừng mom nha

0 Thích

Trả lời

chúc mừng chị, vài ngày nữa test lại cho an tâm nha, mình chắc là bạn dính rồi đó

0 Thích

Trả lời

dính rồi đó mom, chúc mừng mom nha

0 Thích

Trả lời

có chút hy vọng rồi đó mom, chúc mừng mom nha.

0 Thích

Trả lời