Các chị ơi, tối hôm trước e thử 1 vạch đậm 1 mờ như đường chỉ. Sáng sau e thử lại chỉ có 1 vạch đậm. Kỳ kinh e 49 ngày, e kinh trước đó 3 tuần r.